Örnek İş İlanı

Siteler, Merkez
HQ
İnsan Kaynakları Şefi

Başvuru formuna ek olarak iş tanımını aşağıda görüntüleyin.

info@akyapias.com mail adresimize “CV, özgeçmiş”inizi iletin.

İş Açıklaması

İnsan kaynakları şefi, görev aldığı kurumun hedefleri doğrultusunda insan kaynakları politika ve süreçlerinin geliştirilmesi ile performans değerlendirme, kariyer planlama ve ücretlendirme işlemlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde aktif rol alır.

Nitelikler
 • Kurumun insan kaynakları prosedür ve stratejilerini geliştirmek ve uygulamak,
 • Personel seçme ve yerleştirme faaliyetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunmak,
 • Personel bağlılığını artıracak ve kurum içi iletişimi kuvvetlendirecek stratejiler geliştirmek,
 • Kurumun etkin ve verimli çalışma sistematiğinin oluşturulması için analizler yürütmek,
 • Yeni personelin oryantasyon ve adaptasyon süreçlerinde aktif rol almak,
 • İş hukuku süreçlerini ilgili mevzuatlar doğrultusunda yürütmek,
 • Kurum içi eğitim ihtiyaçlarını belirlemek,
 • Personelin mesleki gelişimini destekleyen eğitimler düzenlemek ve uygulamak,
 • Performans yönetim sisteminin geliştirilmesi için çalışmalarda bulunmak,
 • Puantaj kontrolü ve takibini yürütmek,
 • Bordro ve özlük süreçlerini yönetmek ve kontrol etmek,
 • Ücretlendirme ve yan haklar ile bütçe planlama süreçlerini yönetmek,
 • İş ve süreç analizleri yaparak gerekli iyileştirmelerin uygulanmasını sağlamak,
 • Aylık ve dönemsel insan kaynakları faaliyet raporları ile istatistikleri oluşturmak ve üst yönetime sunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu sağlamak ve kontrol etmek.